Ny kontrakt på Johan Castberg

Pressemelding

FPE Sontum AS får kontrakt på Johan Castberg FPSO.

FPE Sontum AS har i sterk norsk og internasjonal konkurranse blitt tildelt rammeavtale vedrørende leveranse av aktive brann slokkesystemer til Johan Castberg feltet. Avtalen har en verdi på ca. 100’ MNOK. Avtalen omfatter prosjektledelse, design, innkjøp, sammenstilling og testing vedrørende Johan Castberg prosjektleveransen. Arbeidet vil foregå ved FPE Sontum AS kontorer og verksted på Forus ved Stavanger og vil ha en varighet på ca. 1 1⁄2 år.

– Vi er stolte av Statoils tiltro til vår kompetanse og evne til å levere store komplekse brann slokkesystemer, – sier Tor Hellestøl, Administrerende Direktør i FPE Sontum AS.
– Kontrakten har stor strategisk betydning i et utfordrende marked. FPE Sontum AS er meget fornøyd med at Statoil har bifalt tekniske løsninger som bidrar til kosteffektive men robuste produkter for Statoil sier Hellestøl.
– Kontrakten understreker selskapets posisjon som en av de tyngste aktørene både i Norge og internasjonalt innen aktiv brannbeskyttelse.

FPE Sontum AS har også hatt prosjektleveranser til Statoils; Mariner og Aasta Hansteen og Johan Sverdrup prosjektene.

Johan Castberg FPSO feltet ligger i Barentshavet ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet og nærmere 240 km fra Melkøya. Havdypet er 360-390.

Endelig investeringsbeslutning for Johan Castberg skal etter planen tas mot slutten av 2017. Partnere i Johan Castberg.

Statoil 50% (operatør), Eni 30% og Petoro 20%

FPE Sontum AS er en del av Align-gruppen som leverer løsninger og produkter innen Teknisk Sikkerhet til den internasjonale olje og gass industrien.

Align-gruppen leverer; Pumpe systemer, Brann tekniske systemer, Brann & Gass
Systemer, samt FEED/Modifikasjons løsninger alt innenfor Teknisk Sikkerhet gjennom Align’s datterselskaper.

Tor Hellestøl
Administrerende Direktør FPE